• A

  Turkiye'deki PYP Uygulamarı Üzerine Düşünceler

  Türkiye'deki PYP okullarında harcanan çaba ve ayrılan kaynak ile elde edilen başarı arasındaki bağ tatminkar mı, yoksa balyozla çivi mi çakılıyor?
  Türkiye'de, 2018 senesinde, aday okullar hariç, 28 okulda PYP (İlk Yıllar Programı) uygulanıyor. 2011 senesinde sadece 7 okulda PYP uygulanmakta idi. Aday okulları ile birlikte, PYP programı uygulayan okullarda hızlı bir artış gözleniyor.

  Peki, gerçekten bu okullardan 12 yaşına kadar (genellikle Türkiye'deki uygulamada 10 yaşında) PYP eğitimi alan çocuklarda hedeflenen özellikler elde ediliyor mu? Büyük oranda evet.

  Bu özellikler kalıcı oluyor mu? Belki.

  Türkiye'deki PYP okullarında harcanan çaba ve ayrılan kaynak ile elde edilen başarı arasındaki bağ tatminkar mı, yoksa balyozla çivi mi çakılıyor? Harcanan çaba karşılığı elde edilen başarı, "değer" olarak hafif mi kalıyor? Bu sorunun cevabını ararken, öncelikle PYP'nin ne olduğu ve neyi hedeflediği ve bu hedefe ulaşmak için çizdiği yol haritası hakkında derleme bilgi verelim.
  Devamı..